Sự bùng nổ dân số, ngôn ngữ Ấn Độ đang tăng theo cấp số nhân trên nước Úc!

0

Tổng điều tra Dân số năm 2016 cho thấy, số dân Ấn Độ ngày càng đông trên nước Úc, do đó, ngôn ngữ Hindi của người Ấn Độ cũng được xếp vào danh sách những ngôn ngữ hàng đầu được sử dụng phổ biến trên nước Úc!

Số liệu của Tổng điều tra Dân số năm 2016: dân số Ấn Độ tại Úc đã tăng lên 455.389 người, tăng so với 295,362 so với tổng Điều tra Dân số năm 2011.

Trong số 24,4 triệu người Úc, ngày nay người Ấn Độ chiếm 1,9%.

Sự phân bố năm 2016 theo tiểu bang và lãnh thổ cho thấy:

  • Victoria có số người Ấn Độ lớn nhất với 169,802 người
  • New South Wales ở 143,459 người

Trong khi New South Wales là tiểu bang đông dân nhất của Úc, tuy nhiên, nhiều người Ấn Độ đã chọn sống ở Victoria.

Dân số Ấn Độ ở Victoria đã tăng từ 111.787 lên 169.802 và tại New South Wales đã tăng từ 95.387 lên 143.459.

Queensland và Tây Úc là hai tiểu bang khác có dân số Ấn Độ cao với 49.145 người và 49.385 người.

Tổng điều tra dân số năm 2016: Có 27.594 người Ấn Độ ở Nam Úc, 10.414 người da đỏ ở ACT và 3.598 người ở Northern Territory.

Tasmania có dân số Ấn Độ nhỏ nhất ở Úc với 1.980 người.

Cùng với sự bùng nổ dân số gốc Ấn Độ hiện đang sống ở Úc, do đó, ngôn ngữ Ấn Độ rất phát triển trên nước Úc.

Tiếng Hindi xuất hiện như là ngôn ngữ hàng đầu của Ấn Độ được sử dụng ở Úc với 159.651 người, và Punjabi đứng ở vị trí thứ hai với 132.496 người. Do đó, tiếng Hindi và Punjabi đã đưa nó vào danh sách mười ngôn ngữ được nói phổ biến ở Úc.

Ngoài ra, các ngôn ngữ khác đã có bước nhảy lớn là Tamil (73.161), Bengali (54.566), Malayalam (53.206), Gujarati (52.888), Telugu (34.435), Marathi (13.055) và Kannada (9701).

Các ngôn ngữ khác cũng đã được ghi nhận trong cuộc điều tra năm nay. Ngôn ngữ Konkani có 2.416 người sử dụng, tiếng Kashmiri :215, Oriya: 721, Sindhi: 1,592, trên khắp nước Úc.

Daisy/Vietucnews

Cre: SBS

5/5 - (1 vote)