Đâu là nơi bất hạnh và không lành mạnh nhất ở Melbourne ?

0
2/3 người sợ đi bộ một mình khi trời tối.

Theo báo cáo thì Greater Dandenong là vùng ngoại ô bất hạnh và không lành mạnh nhất của Melbourne.

Khu dân cư Greater Danedong là khu ngoại ô khổ sở và không lành mạnh nhất ở bang.

 Họ cũng rất đáng sợ. Theo dữ liệu điều tra tiết lộ thì gần như 2/3 người sợ phải đi bộ một mình vào buổi tối .

Khảo sát chỉ số năm 2015 được công bố trong tuần này cho thấy  người dân ở Greater Danedong tự đánh giá chỉ số hạnh phúc của họ chỉ ở 74,9 trên 100 trong khi chỉ số trung bình của cả nước là 77,3 trên 100.

Họ có mức độ thoả mãn với cuộc sống thấp nhất và tự xếp mình ở 7,6 trong khi trung bình cả nước là 7,8.

Theo báo cáo được thực hiện 4 năm một lần dựa trên các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hơn 22 0000 công dân Victoria tầm tuối từ 18 trở lên đã chỉ ra người đóng thuế ở vùng này là ít hoạt động nhất, với hơn 30% không có bất kỳ hoạt động thể chất nào so với mức trung bình cả nước là 20%.

Bảng điều tra cúng chỉ ra dân cư Greater Dandenong cũng rất ít ăn rau xanh, họ tiêu thụ một ngày chỉ ở mức 1,7 trong khi mức độ trung bình cả nước là 2,2.

Tuy nhiên, một số tin vui là , với 1/5 cư dân nói rằng họ có thể uống rượu trong khi mức trung bình cả nước chỉ là 1/3.

Tiến sỹ Annemarie, nói rằng các dữ liệu cho thấy những khó khăn và bất ổn trong sức khoẻ kéo theo sự nghèo đói ở khu vực này.

“Điều này ảnh hưởng tới cá nhân và cộng đồng bằng nhiều cách khác nhau.Tất cả mọi người có quyền được bình đằng và có cơ hội như nhau để đạt được mức độ sức khoẻ tiềm năng và được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong xã hội.”

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản báo cáo đầy đủ, truy cập vào: vichealth.vic.gov.au/indicators

Source : Heraldsun

Ngọc Trâm/Vietucnews

5/5 - (2 votes)