Meadow Hights: BÁNH Bột lọc nhân tôm thịt nhà làm

0

SDT: 0422354065

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001904960678

$5/ phần 8 cái
👉nhận order đãi tiệc ngon bá cháy
🏚có tại shop Hong vinh ->Meadow hights và thomastow
👉nhâm nhi bánh nóng cho mùa đông, hay ăn nguội cũng rất ngon cả nhà ơi