Melton: Cần thợ xào có kinh nghiệm

0

Shop ở Melton cần thợ xào làm full time có kinh nghiệm, lương cao.
Liên hệ: 0432329345.