Sự kiện: Biểu tình đòi fast train đi tới Bankstown và Liverpool

0
Rally for Public Transport

Thứ Bảy ngày 20/10 tới đây, sẽ có một cuộc biểu tình chống lại các quyết định của chính quyền Berejiklian về phương tiện giao thông công cộng, đòi khôi phục tuyến Inner West, khôi phục tuyến tàu nhanh đến Liverpool và Bankstown – nơi có nhiều người Việt sinh sống.

  1. Nội dung cuộc biểu tình bao gồm:Khôi phục tuyến Inner West đến Liverpool qua Regents Park
  2. Giữ lại tuyến T3 Bankstown (No T3 Metro)
  3. Tàu nhanh cho Lidcombe

Vui lòng đăng ký để xác nhận sự tham gia của bạn tại cuộc biểu tình và ký vào đơn thỉnh nguyện để cuộc vận động được thuyết phục hơn.

Nguồn Tổng hợp