Sydney: Xuất hiện áp phích phân biệt dân Châu Á với nội dung “No more Asians”

0

Vùng ngoai ô Sydney, xuất hiện nhiều băng rôn, áp phích kêu gọi với nội dung “No more Asians”- Mục đích của những tấm áp phích đó là kêu gọi bài trừ chấm dứt di dân Châu Á tới Úc.

Xuất hiện biển hiệu phân biệt dân Châu Á với nội dung “No more Asians”

Tiêu biểu là những tấm áp phích được nhìn thấy tại khu vực Ryde ở phía tây bắc Sydney với nội dung:

“Không còn di dân châu Á nữa. Đó không phải là bộ mặt của nước Úc. Chúng tôi nói tiếng Anh.”

Một bức ảnh của một trong những áp phích được dán vào một bức tường đã được đăng trên Reddit nói: “Chúng tôi đã viết và đọc tiếng Anh. Đừng xúc phạm đất nước chúng tôi.”

“Ngừng 457 visa làm việc. Nó khiến nhiều người Úc không có việc làm.

“Tất cả những doanh nghiệp/nhân viên châu Á có hành động kỳ thị, họ chỉ thuê người châu Á làm việc. Ngăn chặn người châu Á xin vào Nhà chính phủ. Họ không có quyền ở đó. Nó làm cho dân Úc vô gia cư.”

“Bảo vệ nền văn hóa Úc, các chính trị gia đang làm mất dần văn hóa của nươc Úc chúng tôi. Đây là Úc chứ không phải là châu Á.”

Một bức ảnh khác cũng có dán tờ giấy với nội dung: “Xe đẩy này cũng đã bị người Châu Á lấy trộm, và bỏ lại đây”.

Thị trưởng Jerome Laxale cho biết họ đang cố gắng gỡ bỏ những tấm áp phích đó xuống và ngăn chặn xuất hiện những áp phích nội dung tương tự như vậy.

“Chúng tôi đã tìm thấy khoảng 8 áp phích cho đến nay và chúng tôi đang nỗ lực gỡ tất cả xuống”

“Những áp phích này không được xuất hiện tại Ryde. Ryde là một trong những thành phố đa dạng nhất ở Úc và tôi tự hào vì Ryde là thành phố đa văn hóa”

Thị trưởng Jerome Laxale cho biết thêm rằng, đang tìm kiếm thông tin nguồn gốc của những tấm áp phích này từ đâu và do ai thông qua việc rà soát CCTV.

Cre: 7 News