Canley Vale: Bánh bao nướng

0

Bánh bao thịt: $2/cái
Hộp 3 cái $6
Hộp 15 cái $30
Hộp 52 cái $100

Bánh bao thịt trứng muối: $2.50/cái
Hộp 3 cái $7.50
Hộp 15 cái $37.50
Hộp 52 cái $125

🌯Chả giò tôm thịt khoai môn $25/50c
🌯Chả giò thịt khoai môn $20/50c

🚁ship sau 4pm. Phí cước từ $2-6
Free ship cho hộp 15 cái trở lên cho các vùng Bonnyrigg, Cabramatta, Canley Heights, Canley Vale.
Hộp 50 cái trở lên giao theo ngày và giờ yêu cầu của khách.
Pickup Bonnyrigg
📬ai muốn đặt bánh ib mình hoặc liên lạc 0450 070 353