Bonnyrigg: Tuyển thợ Nail

0

Shop nails vùng Bonnyrigg
✅tuyển thợ có kinh nghiệm
✅trả lương cao, có bonus
✅làm lâu dài
*Thợ làm bột, SNS
*Thợ tay chân nước Waxing ,eyelash extensions.
Làm Monday, Friday and Saturday.
Pls In box: https://www.facebook.com/thu.tang.3958914

or call 0435783888