Cabramatta: Bún Măng Gổi Gà

0

Thư 5 / Thư 6 / Thư 7 mình có

  • Bún Măng Gổi Gà chạy bộ
  • Gỏi gồm có – bắp cải / tím, rau muốn, bắp chuối và đầy đủ loại rau…..chấm nước mắm gừng
  • Chè khoai mì, nước cốt dừa

Pick up Bonnyrigg
Delivery trên 2 phần vùng
Cabramatta / liverpool/ Bonnyrigg
xin nhắn tin 0478 113 922

Rate this post