Maidstone: Gà ác + bào ngư tiềm thuốc bắc

0

Đặt hàng: ib Thomas Do: https://www.facebook.com/ken.k.ki.7

or call 0487936666

Chốt oder vào 3:00 pm ngày mai ( thứ 6)
Gà ác + bào ngư tiềm thuốc bắc nhà mình gồm 3 phần:
– Nhỏ 20$ gồm 1/4 gà ác + 1 bào ngư+ nguyên liệu khác
– Lớn 30$ gồm 1/2 gà ác + 2 bào ngư + nguyên liệu khác
– Đặc Biệt 45$ gồm 1 gà ác + 2 bào ngư + nguyên liệu khác

 

Rate this post