Deakin: Cần thợ tay chân nước, bột , sns fulltime or part time không làm chủ nhật.

0

Cần thợ tay chân nước, bột , sns fulltime or part time không làm chủ nhật 

Shop kế trạm xe lửa Glenhuntly station cách city 20 phút đi xe lửa.

Có thể training nếu ko biết nghề

Thích hợp bạn nào tìm kiếm công việc lâu dài

Môi trường làm việc vui vẻ hoà đồng

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết

tel:0434160312.