MỚI: Hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu?

0

Từ ngày 1/1/2017, xin cấp mới hộ chiếu, visa ở các đại sứ quán Việt Nam tại Úc sẽ nộp phí bao nhiêu?

Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu lệ phí mới trong lĩnh vực ngoại giao, áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, các tổ chức và cá nhân Việt Nam và nước ngoài, được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp dịch vụ công, thì phải nộp lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao theo quy định tại thông tư này.

Cụ thể:

  • Cấp mới hộ chiếu (passport) tại nước ngoài: 70 USD/quyển
  • Cấp lại hộ chiếu do hỏng hoặc mất: 150 USD/quyển
  • Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ tại nước ngoài: 30 USD/quyển
  • Nhập quốc tịch: 250 USD/người
  • Trở lại quốc tịch: 200 USD/người
  • Thôi quốc tịch: 200 USD/người
  • Loại thị thực (visa) có giá trị nhập xuất cảnh 1 lần: 25 USD/chiếc, loại có giá trị trên 2 đến 5 năm: 155 USD/chiếc.

Thông tư nêu rõ về các trường hợp được miễn thu phí, lệ phí gồm: Người nước ngoài là khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng và các con cùng đi theo khách mời) của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; hoặc do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mời với tư cách cá nhân

Viên chức, nhân viên hành chính kỹ thuật của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên gia đình hộ (vợ, chồng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ, chồng con chưa thành viên) theo nguyên tắc có đi có lại; người có công với cách mạng, đất nước; có nhiều thành tích trong công tác cộng đồng, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…

Lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao được tính bằng đồng đô la Mỹ (USD) theo Biểu mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư. Trường hợp thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao bằng đồng tiền nước sở tại thì việc quy đổi từ đồng đô la Mỹ (USD) sang đồng tiền nước sở tại được căn cứ vào tỷ giá bán ra của đồng đô la Mỹ (USD) do ngân hàng nơi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mở tài khoản công bố.

Thông tư số 264/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017; thay thế Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng hợp

2/5 - (1 vote)