NAB: Cắt chức 20 giám đốc ngân hàng do phát hiện những khoản vay mua nhà gian lận

0

Ngân hàng National Australia (NAB) đã quyế định sa thải 20 Giám độc ngân hàng trong hệ thống ngân hàng và cắt giảm lương của 32 Giám đốc khác sau khi phát hiện hơn 2,300 khoản vay mua nhà gian lận. Các khoản vay được ngân hàng chấp thuận mà không có thông tin chính xác của khách hàng.

Các khoản vay mua nhà đã được chấp thuận như là một phần của “Chương trình Giới thiệu” thuộc NAB, trong đó cũng bao gồm phần thưởng cho các doanh nghiệp có khoản hoa hồng cho việc giới thiệu cho vay thành công mới cho ngân hàng.

NAB xác nhận rằng 2300 khoản vay mua nhà đã được phê duyệt một cách sai lầm là của các nhà đầu tư ở nước ngoài muốn mua bất động sản tại các thị trường đang phát triển mạnh mẽ của Sydney và Melbourne.

Giám đốc khách hàng của NAB – Andrew Hagger cho biết: “Những điều đã xảy ra là không thể chấp nhận được?

Sau khi phát hiện ra lỗi, NAB cho biết họ đã liên hệ với ASIC để khởi động một cuộc điều tra chính thức.

Ủy viên hội đồng ASIC – John Price nói:” NAB đã báo cáo vấn đề này cho ASIC và đã làm việc để phát triển chương trình khắc phục nhằm đảm bảo rằng tất cả những người tiêu dùng bị ảnh hưởng đều được xác định và hỗ trợ hợp lý.”

Ngân hàng cho biết một phần của chương trình khắc phục sẽ bao gồm thông tin cập nhật thường xuyên cho cơ quan giám sát ngân hàng.Chương trình khắc phục hậu quả đã được thiết kế dựa trên phương pháp áp dụng bởi Dịch vụ Thanh tra viên Tài chính và cách tiếp cận tiêu chuẩn của NAB để bù đắp cho khách hàng.

“NAB sẽ liên kết với một chuyên gia độc lập để thực hiện kiểm toán thường xuyên của chương trình khắc phục, và sẽ cập nhật ASIC mỗi hai tháng về tiến bộ của nó.”

Hagger trấn an các khách hàng ngân hàng đã xác định được tất cả các khoản vay không chính xác và đã đặt các khoản chi trả để ngăn không cho nó xảy ra lần nữa.

Khách hàng bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra này sẽ được ngân hàng liên lạc và yêu cầu cung cấp tài liệu cần thiết để xác nhận danh tính và tài chính của họ. Tuy nhiên, phía ngân hàng chưa tiết lộ thông tin sẽ bồi thường cho khách hàng.

Daisy/ Vietucnews

Cre: 9 Finance