Ngân hàng ANZ và Westpac hoàn tiền cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng

0

Khách hàng của các ngân hàng ANZ và Westpac sẽ được hoàn lại hơn 21 triệu đô vì ngân hàng thu nhầm phí thẻ tín dụng.

Ngân hàng ANZ sẽ phải trả lại hơn 10 triệu đô cho chủ thẻ tín dụng là các doanh nghiệp sau khi thông báo sai về lệ phí thẻ và lãi suất.

Còn ngân hàng Westpac đã hoàn lại hơn 11 triệu đô cho các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng sau khi khách hàng có khiếu nại về tăng mức giới hạn thẻ tín dụng.

ASIC đã công bố hoàn lại tiền, trong đó AZN báo cáo rằng đã không thông báo hoặc thông tin sai cho các khách hàng doanh nghiệp của họ về: lãi suất được áp dụng, khoảng thời gian không lãi suất, phí hàng năm, thời điểm được áp dụng giao dịch tại nước ngoài, số tiền phải trả cho các giao dịch tại nước ngoài với đối tác nước ngoài hoặc các tổ chức tài chính.

Trong một số trường hợp, thông tin sai lệch bắt đầu được áp dụng từ năm 2009

ANZ đã liên hệ với các khách hàng để trao đổi về việc hoàn tiền, bao gồm cả lãi suất.

Thông báo của ASIC cho biết: “Các khách hàng cũ sẽ nhận được séc của ngân hàng, còn các khách hàng hiện tại đang mở tài khoản, ngân hàng sẽ chuyển số tiền bồi hoàn vào tài khoản của họ”

ANZ cũng đã cập thật thông tin về các thủ tục và chi phí cho các dịch vụ liên quan.

Có thể hiểu là một số khách hàng thuộc diện “Business One” là các doanh nghiệp nhỏ tuy nhiên không có tài khoản thẻ tín dụng cũng bị hảnh hưởng bởi việc này.

Tộng cộng phải hoàn lại 10,2 triệu đô cho 52.135 tài khoản.

Trong khi đó, Westpac đã hoàn lại 11,3 triệu đô la cho khoảng 3.400 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng sau khi ASIC xem xét về việc tăng hạn mức tín dụng của ngân hàng.

Việc khắc phục được tiến hành sau khi Westpac chấp nhận cải thiện hoạt động cho vay khi tăng hạn mức thẻ tín dụng, đảm bảo yêu cầu hợp lý được thực hiện dựa trên tình trạng thu nhập và việc làm của khách hàng.

Là một phần của cam kết, Westpac đã xem xét mức tăng hạn mức tín dụng trước đây được cung cấp cho các chủ thẻ, những người sau đó gặp khó khăn về tài chính.

Westpac hiện cũng đang hỗ trợ và tư vấn tài chính, thực hiện hai khoản thanh toán đầu tiên (tổng cộng 1 triệu đô) và các khoản thanh toán tiếp theo trong năm nay và năm sau.

Cre: 9 News