Quy định mới trong visa 457 tại Nam Úc từ tháng 1/2017

0

Dự kiến những quy định mới này sẽ ảnh hưởng đến các hộ gia đình nắm giữ visa 457 tại Úc có con em học tại các trường công lập.

Nếu bạn là một người giữ visa lao động có tay nghề (tạm trú) – subclass 457, có con đang đi học tại trường Úc và cư trú ở Nam Úc, thì thông tin này là dành cho bạn.

Chính quyền bang Nam Úc đã đề xuất một quy định đóng góp cho nền giáo dục công cộng từ người có visa 457.

Quy định sẽ dành cho những người giữ visa 457 có con em học tại các trường công lập ở Nam Úc. Động thái này sẽ ảnh hưởng đến một số lượng lớn gia đình Ấn Độ định cư tại Nam Úc vì họ là nhóm lớn thứ hai, sau Trung Quốc, nắm giữ visa 457 tại Nam Úc.

Những thay đổi được đề nghị nhằm mục đích mang đến cho Nam Úc sự phù hợp với một số bang và vùng lãnh thổ khác của Úc trong cách quản lý các khoản đóng góp đối với nền giáo dục công.

Từ tháng 1 năm 2017, những người sở hữu visa 457 mới đến Úc sẽ được yêu cầu đóng góp một khoảng chi phí cho việc giáo dục con cái của họ trong các trường học của chính phủ. Yêu cầu này sau đó sẽ mở rộng đến tất cả những người có visa 457 từ ngày 01 tháng một năm 2018.

Số tiền sẽ được dựa trên hoàn cảnh gia đình và thanh toán sẽ được thực hiện khi một đứa trẻ hay thiếu niên ghi danh vào một trường công lập.

Khoảng chi phí hàng năm phải trả của một gia đình ở Nam Úc theo diện 457 trong năm 2017 sẽ là $5,100 cho mỗi học sinh tiểu học và $6,100 cho một học sinh trung học.

Số tiền này sẽ được tính cho con trai cả trong gia đình, và sẽ miễn giảm 10% đối với những người em nhỏ tuổi còn lại trong gia đình.

Quy định cũng cho phép các bậc phụ huynh được quyền trả trước theo năm, theo một học kỳ, theo quý hoặc trả góp theo một chu kỳ nhất định.

Việc đóng phí sẽ không được thêm vào nếu tổng thu nhập của cả gia đình không vượt quá $57,000.

Theo Hoang Dung/ Newsvietuc