Những ngành nghề tăng trưởng nhanh nhất tại Úc

0

Số liệu mới nhất từ cuộc khảo sát 2016 do Cục Thống kê Úc đưa ra, những ngành dịch vụ cộng đồng hay cá nhân đứng đầu danh sách những ngành nghề tăng trưởng nhanh. Những ngành Y tế, hỗ trợ xã hội cũng có những tiến triển rõ rệt.

Hơn 80% công nhân Úc được tuyển dụng cho các công việc về ngành Dịch vụ. Những nghề như hỗ trợ bán hàng, dọn dẹp, giáo viên mầm non, y tá, hỗ trợ ICT hay kỹ sư kiểm tra cũng tăng trưởng cao hơn so với năm 2011.

Trong khi đó, các nghề như nhân viên văn phòng và hành chính, giảm 2,3%.Tuy nhiên, đây vẫn là ngành nghề phổ biến thứ hai tại Úc.

Chiếm tới 21% lượng lao động của quốc gia là những chuyên gia cho các lĩnh vực: nghệ thuật, khoa học, kinh doanh và kỹ thuật.

Số liệu về những người có việc làm – theo nghề nghiệp

  2011 2016 Tăng trưởng (%)
Chuyên gia 2,145,442 2,370,966 10.5%
Công chức hành chính và văn phòng 1,483,559

 

1,449,681

 

-2.3%
Công nhân kỹ thuật và thương mại 1,425,146 1,447,414 1.6%
Quản lí 1,293,970

 

1,390,047

 

7.4%
Công nhân các ngành dịch vụ cộng đồng và dịch vụ cá nhân 971,898

 

1,157,003 19.0%
Lao động thông thường 947,608 1,011,520 6.7%
Nhân viên bán hàng 942,140  

1,000,955

 

6.2%
Người điều khiển máy móc và lái xe 659,551 670,106 1.6%

 

Những công việc có mức tăng trưởng lớn nhất

  2011 2016 Mức tăng
Trợ lí bán hàng (nói chung) 456,914

 

526,010 69,096
Chăm sóc trẻ em 107,926

 

139,595 31,669
Chăm sóc người già và người tàn tật 108,215 132,325 24,110
Đầu bếp 57,613

 

80,723 23,110
Dọn dẹp nhà cửa  15,881 36,562 20,681

 

Những công việc có mức tăng trưởng cao nhất

  2011 2016 Tăng trưởng (%)
Công việc hỗ trợ bán hàng khác 2,123 5,403 154.5%
Dọn dẹp gia đình 15,881 36,562

 

130.2%
Y tá riêng và bảo mẫu 17,892 34,229

 

91.3%
Giáo viên mầm non (tiểu học) 18,333

 

27,129

 

48.0%
Hỗ trợ ICT và kỹ sư kiểm tra 7,002

 

10,172

 

45.3%

 

Các công việc khác nhau cũng yêu cầu độ tuổi khác nhau. Những người trên 30 tuổi sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Thêm vào đó, có tới 84% công nhân kỹ thuật và thương mại của Úc là nam giới, trong khi 74% công việc gồm chuyên gia y tế và 63% các chuyên gia pháp lý, xã hội và phúc lợi là phụ nữ.

Có bằng cấp giúp bạn có nhiều cơ hội hơn

Số liệu của Tổng điều tra năm 2016 cho thấy 83% người có bằng cấp được tuyển dụng và kiếm được nhiều hơn 600 đô la/ tuần so với những người không có bằng cấp.

Những tiêu chuẩn khác nhau cũng có thể tạo sự khác biệt tùy thuộc vào lĩnh vực mà bạn đang cố gắng tìm kiếm. Có bằng cấp sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tìm được việc làm trong một lĩnh vực chuyên môn.

Daisy/Vietucnews

Cre: heraldsun