Thượng viện chính thức BÁC BỎ dự luật quốc tịch Úc mới

0

Chiều nay 18/10, Luật Quốc tịch mới được khởi ông Peter Dutton đề xướng đã bị bác bỏ tại thượng viện làm người mong muốn có quốc tịch Úc thở phào nhẹ nhõm.

Dự luật không được thông qua đồng nghĩa với việc những người muốn nhập quốc tịch Úc không phải trải qua bài thi tiếng Anh IELTS cấp độ 6.

Mặt khác, thời gian đủ điều kiện để nộp đơn làm công dân Úc cũng sẽ không kéo dài 4 năm như dự kiến.

LUẬT QUỐC TỊCH MỚI ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA!

LUẬT QUỐC TỊCH MỚI QUÁ KHẮT KHE ĐÃ BỊ THƯỢNG VIỆN BÁC BỎ!ĐIỀU NÀY ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC KHÔNG KÉO DÀI THÊM 4 NĂM ĐỂ CÓ QUỐC TỊCH, KHÔNG CÓ BÀI TIẾNG ANH THI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC IELTS 6!CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐANG ĐỢI QUỐC TỊCH ÚC!!!! Chi tiết http://vietucnews.net/thuong-vien-chinh-thuc-bac-bo-du-luat-quoc-tich-uc-moi/

Posted by Vietucnews.net on Tuesday, October 17, 2017

Lãnh đạo Đảng Lao động, ông Bill Shorten cho biết những thay đổi trong luật là không công bằng và vô lý đối với những người đã cống hiến nhiều cho nước Úc.

Nghị sĩ Tony Burke đã xác nhận lại một lần nữa về việc bác bỏ luật quốc tịch Úc mới và khẳng định: “Đây là một chiến thắng lớn của những người thực sự muốn gắn bó với nước Úc”.

Ông Burke cũng cho rằng việc bác bỏ luật mới này là bước ngoặt lớn trong lịch sử nước Úc vì những người di dân có cơ hội trở thành công dân nước này.

Tuy vậy, Bộ trưởng Di trú Peter Dutton vẫn tiếp tục thương lượng với các thượng nghị sĩ độc lập khiến nhiều người nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc từ ngày 20/4 tiếp tục phải chờ đợi.

Like Vietucnews.net để cập nhật tin tức mới nhất!

Rosa Nguyen Credit