Tổng hợp các chùa ở Úc để đi lễ đầu năm

0

Đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa không thể thiếu trong đầu năm mới của người Việt. Tại Úc, bạn có thể đi lễ chùa nào đầu năm?…

Cùng Vietucnews tổng hợp các chùa theo từng khu vực sau đây.

TIỂU BANG VICTORIA

 1. Chùa Bảo Vương
 2. Chùa Thiên Đức
 3. Chùa Linh Sơn
 4. Tu Viện Quảng Đức
 5. Chùa Giác Hoàng
 6. Chùa Kim Cang
 7. Chùa Bảo Minh
 8. Tu Viện Từ Ân
 9. Chùa Huệ Quang
 10. Chùa Diệu Âm
 11. Chùa Phật Quang
 12. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
 13. Chùa Bồ ĐềTIỂU BANG NAM ÚC
 14. Chùa Pháp Hoa
 15. Chùa Quan Âm
 16. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc
 17. Chùa Bắc Linh

TIỂU BANG NSW

 1. Chùa Pháp Bảo
 2. Thiền Lâm Pháp Bảo
 3. Thiền Viện Minh Quang
 4. Chùa Huyền Quang
 5. Chùa A Di Đà
 6. Chùa Thiên Ấn
 7. Chùa Trúc Lâm
 8. Chùa Long Quang
 9. Chùa Hưng Long
 10. Tu Viện Minh Giác
 11. Thiền Viện Vĩnh Đức
 12. Tu Viện Nguyên Thiều
 13. Chùa Minh Giác
 14. Chùa Liên Hoa
 15. Chùa Báo Ân
 16. Tịnh xá Minh Đăng Quang
 17. Tịnh Xá Thanh Lương

LÃNH THỔ ACT

 1. Tu Viện Vạn Hạnh

TIỂU BANG TÂY ÚC 

 1. Quán Thế Âm Ni Tự
 2. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc

THÀNH PHỐ AUCKLAND

 1. Chùa Giác Nhiên
 2. Chùa Trí Đức

TIỂU BANG QUEENSLAND

 1. Chùa Linh Sơn
 2. Chùa Pháp Quang

Rosa Nguyen/Theo quangduc.com