Thu nhập trung bình của người dân Úc là bao nhiêu?

0

Sở thống kê ABC – cơ quan thống kê chính thức điều chỉnh tiền lương theo thời vụ cho biết, thu nhập trung bình ở Úc trong quý 2/2018 là 82.436 đô la Úc/năm. Nếu cộng tiền lương làm thêm và tiền thưởng, con số này tăng thành 85.982 đô la Úc.

Trong 12 tháng qua, mức lương trung bình của người dân Úc tăng 2,6%, giảm khoảng 1,5 điểm phần trăm so với mức trung bình 10 năm qua.

Xét về giới tính, thu nhập trung bình ở Úc của nam nhân viên làm việc toàn thời gian (bao gồm cả làm thêm giờ) ở Úc là 87.209 đô la Úc/năm. Trong khi đó, thu nhập của phái nữ ít hơn 13.000 đô la Úc, cụ thể là 74.563 đô la Úc.

Về lãnh thổ, những người làm việc tại khu vực thủ đô liên bang được trả lương cao nhất – 94.224 đô la Úc, trái ngược với bang Tasmania – 71.718 đô la Úc.

Đánh giá theo ngành, nhân viên trong lĩnh vực khai khoáng đứng đầu về tiền lương với 137.660 đô la Úc mỗi năm. Khiêm tốn hơn cả là ngành dịch vụ thuê nhà, café và nhà hàng – 59.415 đô la Úc.

Thu nhập trung bình ở quý 2/2018 tính theo khu vực lãnh thổ (từ thấp đến cao, theo đơn vị đô la Úc):

Bang Thu nhập trung bình hàng năm
Tasmania 71.718
Nam Úc 75.369
Queensland 80.304
Victoria 80.610
New South Wales 83.517
Lãnh thổ miền Bắc 86.762
Tây Úc 90.496
Khu vực thủ đô liên bang 94.224

 

Thu nhập trung bình tính theo lĩnh vực ngành nghề:

Lĩnh vực Thu nhập trung bình hàng năm
Thuê nhà, café và nhà hàng 59.415
Bán lẻ 60.892
Các dịch vụ khác 66.404
Nhà máy 73.523
Dịch vụ hành chính và hỗ trợ 74.927
Dịch vụ cho thuê, bán bất động sản 76.476
Xây dựng 80.616
Kinh doanh bán buôn 81.406
Dịch vụ nghệ thuật và sáng tạo 81.676
Giao thông, bưu điện và kho hàng 86.694
Y tế và hỗ trợ xã hội 87.786
Hành chính công và an toàn 89.253
Giáo dục và đào tạo 94.375
Dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật 97.240
Dịch vụ cung cấp điện, khí đốt, nước và chất thải 98.878
Dịch vụ hành chính và bảo hiểm 100.365
Truyền thông và Viễn thông 102.278
Khai khoáng 137.660

Theo https://www.livingin-australia.com/salaries-australia/

Hạ Vũ