St Albans: gỏi Ba khía

0

Bên em có somtum gỏi ba khía Thailand có từ thứ 2-3-4-CN sau 7 giờ tối.

Riêng chủ nhật oder giờ nào cũng có hết nhé. Ai chưa ăn, ăn rồi sẽ bị nghiền luôn ấy. Cảm ơn cả nhà

Giá: 12$

Pick up st Albans nhé. 0403507759

Rate this post