Úc: Ra đời phúc trình kêu gọi Chính phủ chi trả việc chăm sóc răng miệng!

0

Vietucnews – Năm qua, vì không thể bỏ tiền túi trả cho các chi phí chăm sóc sức khỏe răng miệng nên hơn hai triệu người Úc trì hoãn, trốn tránh việc đi gặp nha sĩ.

Ngoài vấn đề răng miệng, nếu đau chỗ khác, cần đi gặp GP, Medicare chi trả hầu hết chi phí khám bệnh này. Tuy nhiên, nếu đau răng cần gặp nha sĩ thì hầu hết các chi phí khám và chữa trị các bệnh về răng miệng, bệnh nhân Úc phải tự chi trả.

Khoảng 60% người có thu nhập thấp không đến gặp nha sĩ để kiểm tra răng miệng trong năm vừa qua. Tại Úc, 90% người trưởng thành và 40% trẻ em từng bị sâu răng.

Tại Úc, 90% người trưởng thành và 40% trẻ em từng bị sâu răng.

Một phúc trình vừa công bố của Grattan Institute cho biết có hơn 2 triệu người Úc trì hoãn việc đi gặp nha sĩ mỗi năm vì vấn đề chi phí, kêu gọi một chương trình chăm sóc nha khoa căn bản hoàn chỉnh trong chương trình Medicare cho người Úc.

Cụ thể, phúc trình kêu gọi Chính phủ Liên bang hãy nhận lãnh trách nhiệm cho việc chăm sóc sức khỏe răng miệng căn bản của người dân, vạch ra một lộ trình 10 năm với chi phí mỗi năm lên đến 5.6 tỉ đô la. Trách nhiệm ấy bao gồm việc đào tạo ra nhiều nha sĩ và các chuyên viên sức khỏe răng miệng tại chỗ hoặc tuyển dụng từ ngoại quốc.

Ngoài vấn đề răng miệng, nếu đau chỗ khác, cần đi gặp GP, Medicare chi trả hầu hết chi phí khám bệnh này. (Ảnh: Star Tribune)

Tác giả của phúc trình này – bà Stephen Duckett – Giám đốc Chương trình Sức khỏe của Viện Grattan cho biết: “Hầu hết tình trạng sức khỏe răng miệng đều có thể phòng ngừa được, nhưng cuối cùng người ta phải tìm đến GP hoặc khoa cấp cứu của bệnh viện để được điều trị những bệnh mà đúng ra đã có thể chữa khỏi nếu được chăm sóc sớm hơn”.

Theo kiến nghị, đầu tiên Chính phủ Liên bang nên tiếp nhận tài trợ các dịch vụ cho những người đủ điều kiện trong chương trình chăm sóc nha khoa hiện có, chi trả cho họ đúng cách và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các loại hình chăm sóc chi phí công.

Sau đó, chương trình nên được mở rộng, đầu tiên là cho những người nhận trợ cấp của Centrelink, sau đó là tất cả trẻ em. Trong vòng một thập niên, Chính phủ Liên bang sẽ thực hiện những bước cuối cùng cho một kế hoạch chăm sóc nha khoa phổ quát cho người Úc.

phúc trình kêu gọi Chính phủ Liên bang hãy nhận lãnh trách nhiệm cho việc chăm sóc sức khỏe răng miệng căn bản của người dân, vạch ra một lộ trình 10 năm với chi phí mỗi năm lên đến 5.6 tỉ đô la. 

Ông Di Natale đã hứa sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa do Medicare tài trợ cho mọi trẻ em, người cao niên, người nhận trợ cấp hoàn toàn và những người có thẻ concession card.

Theo báo cáo đảng Xanh đưa ra, Chính phủ Liên bang đang “cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính nhất có thể cho việc chăm sóc răng miệng thông qua Chương trình Khấu trừ thuế nếu có Bảo hiểm Y tế tư – không tương xứng giữa các hộ gia đình có thu nhập cao – với người thu nhập thấp.”

Theo SBS Vietnamese