Tin nổi bật: cơ sở chăm sóc người cao tuổi được thuê lao động nước ngoài

0

Vietucnews – Mới đây, Chính phủ Úc vừa thông báo một loại thỏa thuận lao động cho phép các cơ sở chăm sóc người cao niên được thuê nhân viên ngoại quốc có trình độ chuyên môn để trợ giúp người Úc cao niên có nguồn gốc đa văn hoá.

Theo ông David Coleman – Tổng trưởng Di trú, Quốc tịch và Đa văn hoá Sự vụ thì loại visa đặc biệt này sẽ cho phép các cơ sở chăm sóc người cao niên có thể thuê mướn nhân viên với các kỹ năng đáp ứng được nhu cầu trong cộng đồng của họ.

Thỏa thuận lao động cho phép các cơ sở chăm sóc người cao niên được thuê nhân viên ngoại quốc có trình độ chuyên môn để trợ giúp người Úc cao niên có nguồn gốc đa văn hoá.

“Nước Úc là quốc gia có lịch sử di dân lâu dài và đáng tự hào. Những cơ sở chăm sóc người cao niên đã xác định nhu cầu cần có những người chăm sóc nói được hai ngôn ngữ vì người cao niên hay người bị lẫn có thể quay lại nói tiếng mẹ đẻ hay mất khả năng nói ngôn ngữ thứ hai”, ông Coleman nói.

Bên cạnh đó, Tổng trưởng Di trú, Quốc tịch và Đa văn hoá Sự vụ cũng cho hay: “Thỏa thuận lao động này đã minh chứng cho cam kết của chính phủ đối với các cộng đồng di dân và những tổ chức chăm sóc cho người Úc cao niên. Nó sẽ giúp đỡ họ rất nhiều trong việc tìm được đúng các nhân viên để cung cấp các dịch vụ chăm sóc người cao niên thiết yếu.”

Các cơ sở chăm sóc người cao niên có thể xin các thoả thuận lao động đặc biệt để bảo lãnh các nhân viên ngoại quốc có tay nghề theo diện visa TSS (Temporary Skill Shortage) hay ENS. (Ảnh: National Council on Aging)

Theo đó, các cơ sở chăm sóc người cao niên có thể xin các thoả thuận lao động đặc biệt để bảo lãnh các nhân viên ngoại quốc có tay nghề theo diện visa TSS (Temporary Skill Shortage) hay ENS – Chương trình Chủ nhân Bảo lãnh (Employer Nomination Scheme).

Chỉ khi các trung tâm chăm sóc cao niên chứng minh được rằng người dân Úc không bù đắp được cho tình trạng thiếu hụt tay nghề và không thể áp dụng được các chương trình visa lao động khác, thoả thuận lao động mới được xem xét.

Loại visa đặc biệt này sẽ cho phép các cơ sở chăm sóc người cao niên có thể thuê mướn nhân viên với các kỹ năng đáp ứng được nhu cầu trong cộng đồng của họ.

Trước đây, các cơ sở chăm sóc người cao niên không thể tìm và thuê mướn nhân viên ngoại quốc vì nghề nghiệp không nằm trong danh sách tay nghề cho phép. Giờ đây, nhờ thoả thuận lao động đặc biệt, họ có thể thực hiện được điều này.

Theo SBS Vietnamese

Rate this post