Chi tiết 3 loại visa mới cho di dân có tay nghề đến làm việc ở miền quê nước Úc

0

Vietucnews – Chính phủ liên bang vừa công bố 3 loại visa làm việc ở vùng quê mới, bắt đầu từ tháng 11/2019, thay thế một số loại visa cũ, khuyến khích di dân có tay nghề chuyển ra vùng nông thôn sinh sống với chiếc vé thường trú Úc được hứa hẹn sau 3 năm.

Chính sách mới mời gọi người lao động ngoại quốc có tay nghề

Kết quả điều tra dân số năm 2018 của Cục thống kê Úc và báo cáo kinh tế năm tài chính vừa qua cho thấy việc phân bổ dân cư không đồng đều và phát triển kinh tế không đồng đều là mối nguy hại cho phát triển bền vững toàn lãnh thổ Úc. Nhiều chính sách và chiến lược mới được đưa ra mời gọi người lao động ngoại quốc có tay nghề chấp nhận đến các khu vực hẻo lánh của nước Úc sinh sống và lao động.

Ba loại visa mới cho di dân có tay nghề đến sinh sống và làm việc tại ở vùng quê nước Úc là một trong số các giải pháp mà chính phủ liên bang đưa ra.

Ảnh: SBS Vietnamese

1. Hai loại Visa dành cho di dân có tay nghề đến sinh sống và làm việc tại vùng quê nước Úc thay đổi từ ngày 16/11/2019:

Trước ngày 16/11/2019

Bắt đầu từ ngày 16/11/2019 thay đổi như sau:

1. Visa 489 – Skilled Work Regional (Provisional)

Visa dành cho di dân có tay nghề tạm trú và làm việc tại vùng quê nước Úc.

1. Visa 491 – Skilled Regional (Provisional)

Visa dành cho di dân có tay nghề tạm trú và làm việc tại vùng quê nước Úc.

2. Visa 187 – RSMS

Visa thường trú nhân có hợp đồng lao động và được bên nhận lao động bảo lãnh tại khu vực hẻo lánh Úc có điều kiện hoặc được chuyển tiếp lên visa thường trú nhân từ loại visa 457 hoặc visa 482 (trung và dài hạn).

2. Visa 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional)

Bên nhận lao động bảo lãnh di dân có tay nghề đến tạm trú và làm việc tại khu vực hẻo lánh Úc.

Visa 491 – dành cho lao động có tay nghề tạm trú và làm việc tại vùng quê nước Úc:

Đương đơn là người được Chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ chỉ định (State/Territory sponsored stream), hoặc được chính một trong những thành viên trong gia đình của đương đơn hiện đang cư trú ở vùng này chấp thuận bảo lãnh (Family member sponsored stream) cho đương đơn nộp hồ sơ xin visa.

Điều này sẽ tạo điều kiện tốt cho Chính phủ khu vực vùng sâu vùng xa, tiếp cận được đúng người lao động có tay nghề có khả năng đóng góp cho khu vực. Một trong những điểm khiến visa này đặc biệt hơn là đương đơn sẽ chủ động được việc tiếp cận với công việc và khả năng xin được visa cao hơn sau khi vượt qua được sự tuyển chọn của Chính phủ khu vực.

Ghi chú: Quy trình chấm điểm tay nghề vẫn không thay đổi. Nhưng quy định mới sẽ được thực hiện theo cách có lợi hơn cho đương đơn và cung cấp thêm điểm cho đương đơn khi nộp xin loại visa mới này.

Ảnh: Tptravel

Cụ thể bài tính điểm có những điểm mới như sau:

Số điểm được cộng

Trường hợp

15 điểm

Đương đơn nhận được thư mời của Chính phủ vùng quê nước Úc hoặc nhận được sự bảo trợ của thành viên gia đình của đương đơn hiện đang sinh sống tại vùng quê nước Úc

10 điểm

Đương đơn có vợ/ chồng hoặc partner có tay nghề và được thông qua đánh giá tay nghề

10 điểm

Đương đơn có bằng cấp thuộc lĩnh vực STEM

5 điểm

Đương đơn có vợ/ chồng hoặc partner có trình độ Tiếng Anh thông thạo (IELTS 6.0 – không có môn nào dưới 6; PTE 50 – không có môn nào dưới 50)

10 điểm

Đương đơn độc thân

Visa 494 – Bên nhận lao động bảo lãnh lao động có tay nghề tại khu vực hẻo lánh Úc:

Visa 494 sẽ dựa trên sự thoả thuận lao động của bên nhận lao động với di dân có tay nghề, hoặc có thư chấp thuận thoả thuận lao động từ Chính phủ tiểu bang/lãnh thổ Úc và di dân có tay nghề.

Những người lao động ngoại quốc này chấp thuận đến sinh sống và làm việc cùng bên nhận lao động tại khu vực hẻo lánh Úc. Visa mới này cho phép chủ thuê mướn lao động dễ dàng tiếp cận và mở rộng phạm vi tìm kiếm người lao động ngoại quốc có tay nghề để bảo lãnh họ đến Úc sinh sống và làm việc. Các bước bảo lãnh tương tự như loại visa 457 hoặc visa 482.

Ảnh: taichinhnguyenle.com

2. Chính phủ Úc giới thiệu loại visa thường trú nhân mới cho lao động ngoại quốc có tay nghề bắt đầu từ ngày 16/11/2022

Visa 191 – cơ hội thường trú Úc sau ít nhất 3 năm làm việc ở vùng nông thôn

Visa 191 – Permanent Residence (Skilled Regional) là loại visa chỉ dành cho đương đơn đang giữ visa làm việc tạm trú 491 hoặc 494 có thể xin cấp thường trú nhân vĩnh viễn tại Úc khi họ có đủ điều kiện theo luật định. Điều kiện được nộp visa 191 thường trú nhân tại khu vực hẻo lánh Úc:

  1. Đang giữ visa 491 hoặc visa 494 được ít nhất ba năm tại vùng nông thôn nước Úc
  2. Có thu nhập tối thiểu có đóng thuế trong ít nhất ba năm trong thời gian giữ visa 491 hoặc visa 494
  3. Tuân thủ đúng các quy định khi đang giữ visa 491 và visa 494

3. Những thay đổi mới này sẽ ảnh hưởng đến những đương đơn đang giữ visa 489 hoặc đang giữ visa 457 hoặc visa 482 (trung và dài hạn) chuẩn bị nộp visa 187 như thế nào?

– Đối với loại Visa 187:

  • Đây là loại visa thường trú nhân vĩnh viễn diện tay nghề tại vùng quê nước Úc dành cho những đương đơn hiện đang giữ visa 457 hoặc visa 482 (trung và dài hạn) nộp chuyển tiếp lên thường trú nhân khi đủ điều kiện. Do đó những ai đang giữ hai loại visa 457 hoặc 482 thì vẫn tiếp tục có thể nộp đơn xin thường trú nhân visa 187 sau ngày 16/11/2019 nếu đủ điều kiện.

Những ai đang giữ visa lao động 457 hoặc Visa 482 (trung và dài hạn) vẫn yên tâm làm việc và cơ hội xin thường trú nhân của họ vẫn giữ nguyên những quy định cũ.

  • Đương đơn chưa kịp nộp đơn xin visa 187 theo dạng hợp đồng lao động có người bảo lãnh thì dù người bảo lãnh đã được thông qua tư cách bảo lãnh trước ngày 16/11/2019, sau ngày 16/11/2019, đương đơn sẽ không được tiếp tục nộp hồ sơ xin loại visa này nữa.

Đương đơn đang chờ nộp loại visa này cần chú ý thời hạn để có thể kịp thời bổ sung tất cả những điều kiện cần và đủ để nộp hồ sơ loại visa này đúng thời hạn trước 16/11/2019 để bảo đảm không mất quyền lợi cá nhân của họ.

Ảnh: SBS.COM.AU

– Đối với loại Visa 489:

  • Đối với đương đơn đủ điều kiện nộp hồ sơ trước ngày 16/11/2019 thì vẫn nộp theo quy định của visa 489 theo quy định hiện hành.
    • Đối với ai đang giữ visa 489, họ sẽ vẫn tiếp tục sinh sống và làm việc tại nơi vùng hẻo lánh mà họ đăng ký dựa trên quy định của visa họ đang nắm giữ.
    • Đương đơn hiện đang giữ visa 489 vẫn tiếp tục nộp xin visa 187 thường trú nhân Úc đối với lao động có tay nghề tại vùng quê nước Úc (hiện hành) khi có đủ điều kiện.

Ba loại visa mới phục vụ cho mục đích giãn dân số đồng đều khắp lãnh thổ nước Úc và góp phần giải bài toán phát triển kinh tế không đồng đều của các nhà hoạch định chính sách. Di dân có tay nghề chấp nhận sống và làm việc tại những vùng quê nước Úc có nhiều cơ hội thường trú và sau nữa là cơ hội trở thành công dân Úc hơn, so với những người lao động có tay nghề chọn thành phố lớn.

Vấn đề còn lại chỉ là quá trình giải quyết hồ sơ thực tế của Bộ Di trú. Sau đó, di dân có tay nghề đến nông thôn sống và làm việc có được thêm quyền lợi gì không và được bảo vệ ra sao theo quy trình mới, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Theo SBS Vietnamese